NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ

Posted: January 15, 2011 in Uncategorized
Tags:

Chiêm tinh gia HUỲNH LIÊN TỬ
Chữ ký xấu hay đẹp tùy theo trình độ học vấn của mỗi người. Tuy nhiên trong phạm vi tướng mệnh thì chữ ký đẹp hay không đẹp không thành vấn đề mà điều cần nhất là chữ ký đó TỐT hay XẤU? Tương lai, sự nghiệp, công danh người mang chữ ký đó sẽ ra sao?
Dưới cặp mắt của MỘT NHÀ KHOA HỌC CHIẾT TỰ, chữ ký đối với họ là một bức cẩm nang để phát giác mọi bí ẩn tương lai của con người!
http://ww.xemtuong.net/xem_tuong_so_tuvi_boi_toan_phong_thuy_chi_tay.htm

Mỗi nhà chiết tự xem mệnh tướng con người qua chữ ký bằng con mắt và sự kinh nghiệm hiểu biết riêng của mình để tiên đoán tương lai cho người tạo ra chữ ký, cho nên không bắt buộc cách xem phải giống nhau. Vì vậy chữ ký có khá nhiều cách xem, và gần như mỗi một ông thầy xem chữ ký đều có một lối xem riêng biệt, chung quy cũng chỉ một mục đích:
### TÌM RA MỆNH SỐ! ###
(Đánh giá tùy thuộc kinh nghiệm của bạn, thử 'ngâm cú' xem sao! Nếu bạn cố gắng thay đổi chữ ký để mong thay đổi số mệnh thì điều được trước hết là tâm bạn bình an!
Chúc bạn vui vẻ với thêm một trang web theo link trên!)

TÂM LÝ TRƯỚC KHI KÝ
# Một người khi cầm bút ký tên mình, mà không cần biết đó là cây bút có mực hay không, đặt bút xuống là ký liền (bút của người khác) thì đó là người cả tin, nhẹ dạ, làm việc lớn khó thành công.
# Môt người khi cầm bút ký tên mình, trước khi ký thử trước một vài nét xem bút có mực không, có hư không (dù là cây bút của chính mình thường dùng) thì đó là người có tánh cẩn thận, việc làm chu đáo dễ thành công.
# Môt người khi cầm bút ký tên mình, mà đè rất mạnh, nét ký in hằn qua đôi ba lớp giấy thì đó là người có tính nóng nảy, ưa thích sự gây gỗ nếu không muốn nói là cục cằn, thô bạo.
# Môt người khi cầm bút ký tên mình, mà trước khi hạ đầu ngọn bút xuống giấy để ký, ngòi bút đưa qua đưa lại để ướm thì đó là người có tính đa nghi, thiếu sự chân thành, ưa sự hào nhoáng bên ngoài.
# Môt người lúc viết thì không mà lúc ký tên thì dựng đứng cây bút lên để ký thì đó là người ưa kiêu ngạo, có nhiều tánh tự tôn và tự phụ, làm lớn thì ưa quát nạt kẻ dưới, làm nhỏ thì hay dè bỉu chê bai cấp trên.
# Môt người khi đặt bút xuống ký tên mà ký rất nhẹ nhàng, trông như sợ hư mặt giấy thì đó là một người có tánh quảng đại, vị tha, giàu lòng thương người, có đời sống nhiều cảm xúc, ưa sự đạo hạnh tu trí.
# Môt người chỉ dùng một cây bút thường xuyên để ký tên mình thì đó là người khó tánh, nhưng rất thủy chung, người đàn ông khỏi sợ vợ ngoại tình và ngược lại người đàn bà cũng nên an tâm về chồng mình, khỏi lo sợ sự san sẻ tình yêu của chồng cho kẻ khác.

Gieo hành vi, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. U.THACKERAY
Độ lượng lớn thì phúc cũng to. Cơ mưu sâu thì họa cũng hiểm. SÁCH CẢNH HÀNH LỤC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.