MƯỜI LOÀI CHIM ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

Posted: January 30, 2011 in Uncategorized
Tags:

     # Trĩ vàng # Hồng hạc # Hoàng oanh phương Bắc # Chào mào Hồng y giáo chủ # Uyên ương #
               # Bói cá # Sẻ đất màu # Tucan mỏ lục # Vẹt Macao # Công #

Bài viết này đã được lưu tại đây (my.opera.com/nguyetvanhat)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.