Archive for February 27, 2011

  (Tintuconline) Năm 2010 đã qua với nhiều bất ổn kinh tế trong nước cũng như thế giới. Giá vàng lập kỷ lục, tỉ giá VND/USD là một ẩn số với nhiều bất ổn, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng.
       “Đã chấp nhận theo giá thị trường thì chuyện giá tăng, giá giảm là đương nhiên. Nhưng giá thị trường mà không có cạnh tranh, không được mặc cả thì có công bằng với người mua?”. …

(more…)