8 bảo tàng kỳ lạ nhất trên thế giới

Posted: April 1, 2011 in Uncategorized
Tags:

(zing.VN) Bảo tàng Icelandic Phallological trưng bày toàn dương vật của các loài động vật có vú, trong khi ở New Delhi (Ấn Độ) lại có một bảo tàng trưng bày các kiểu toilet.

Bài viết này đã được lưu tại đây (my.opera.com/nguyetvanhat) …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.