EARTH SONG

Posted: April 22, 2011 in Uncategorized
Tags:

Ngày Trái Đất là một ngày được chỉ định để thúc đẩy nhận thức, kêu gọi sự quan tâm chung và đánh giá cao môi trường tự nhiên trên Trái đất của chúng ta.

Bài viết này đã được lưu tại đây (my.opera.com/nguyetvanhat) …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.