Archive for July 19, 2011

Trung Hoa Liễu

Posted: July 19, 2011 in Uncategorized
Tags:

(Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa) – Bài này nói về chuyện gia cư. Trong loại nhà ở, ta có các tư thất, nhà hạng sang, một đơn vị bán cho một hộ có tiền; và cũng có các "chung cư", nhà xây cho nhiều gia đình cùng chung sống, với tiêu chuẩn thấp hơn và rẻ hơn.

"Bất động sản" là tài sản… bất động. Gồm có đất đai, nhà cửa hay hãng xưởng và tài nguyên khai thác được bên trên và bên dưới. Bài này xin hiểu theo nghĩa hẹp là "địa ốc", gồm có "địa" là mảnh đất và "ốc" là kiến trúc xây dựng ở trên. Trong các loại kiến trúc, có cơ sở thương mại như văn phòng hoặc thương xá, hoặc các đơn vị gia cư như nhà ở. …

(more…)