Archive for August 14, 2011

Internet đã là một thuật ngữ quen thuộc hàng ngày, nhưng hầu hết chúng ta thường phải đặt ra những câu hỏi như: Tại sao địa chỉ trang web luôn được bắt đầu với http://? www là viết tắt của cụm từ nào? Trang web đầu tiên ra đời được đặt tên là gì? Để trả lời chính xác cho những câu hỏi trên, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về buổi đầu sơ khai của internet. …

(more…)