ĐẠI VỆ CHÍ DỊ 36 & 37

Posted: September 14, 2011 in Uncategorized
Tags:

Người Buôn Gió

36
Nước Vệ, triều nhà Sản năm thứ 66.

Nước Vệ bây giờ chính sự ổn định, phía bắc hòa hiếu với Tề, mở rộng quan hệ bốn cõi, vị thế ngày càng vươn cao, vua sáng tôi hiền, dân chúng hiền lành thuận hòa làm ăn chăm chỉ, của cải sung túc. Lễ hội hoan ca khắp nơi. Năm ấy triều đình mở cuộc kén chọn nhân tài, quan lại nhà Sản toàn những người hiền đức ra phò giúp xã tắc.

Mùa thu năm Tân Mão, đời Vệ Kính Vương thứ nhất, tể tướng là Bạo nắm quyền chính sự trong triều. Bốn phương phẳng lặng yên bình.

Giá vàng tăng cao, giá đất xuống thảm hại, thiên hạ tranh nhau đi mua vàng tích trữ, đổ xô bán đất.

Vàng là thứ không sinh lợi . Đất là thứ có thể canh tác, trồng trọt, mở tiệm sinh lợi trông thấy.

Người ta bỏ cái sinh lợi để giữ cái không sinh lợi, bởi cái không sinh lợi dễ cất dấu trong mình, ấy là chỉ phòng khi loạn lạc.

Giặc cướp nổi lên khắp nơi, giết người cướp của tàn ác, trẻ sơ sinh cũng không tha. Các băng đảng trong giang hồ tranh giành đâm chém nhau liên miên, bệnh nhân giết thầy thuốc, rồi công sai giết nghi can. Hỗn loạn vô cùng, mạng người Vệ như rơm rác, chỉ đụng xe ngoài đường, va nhau trong tửu quán là có cớ giết nhau được rồi.

Chính sự ổn định bởi các quan lại nhà Sản một lòng gánh vác, tu dưỡng đạo đức.

Thế nhưng dân chúng vốn hám lợi, thiếu nhân cách, thành ra trên thì yên mà dưới thì loạn.

Chẳng ai giải thích được vì đâu nên nỗi, dân Vệ vốn thuần hậu mà giờ đối xử với nhau tàn tệ như vậy. Mặc dù triều đình ra sức phổ biến học tập tâm gương đạo đức tiên đế, tổ chức nhiều cuộc từ thiện cho trẻ em chất độc màu da cam, học trò tình nguyện…nhưng cũng chẳng làm giảm bớt cái thác loạn, sống gấp, chỉ biết đến mình, ích kỷ của người Vệ.

Bấy giờ ở Quê Choa, có một văn sĩ, ngày đêm đau đáu cảnh tương tàn, mới bỏ công đi tìm nguyên cớ. Sau nhiều ngày nghiền ngẫm ông mới phát hiện ra: 'mọi sự đều từ nước Tề mà ra cả'.

Mươi năm về trước, nước Tề chủ trương thôn tính Vệ trong một cuộc chiến gọi là ''nắm đấm bọc nhung''. Hai nước bang giao, Tề vời nhiều quan lại, trí sĩ cốt cán của Vệ sang Tề học tập kinh nghiệm, các vị này sau về lại Vệ đều làm quan to cả. Họ Vũ có bằng tiến sĩ, tên là Tông, người đất Vĩnh bản chất ôn hòa, thường nhả ngọc, phun châu làm thơ ca ngợi cái đẹp. Năm nọ được Tề mời sang chiêu đãi bữa tiệc rắn, Vũ Thông sau đận đó về thay đổi bản tính, đúng 12 năm sau trọn một con giáp, Vũ Tông từ kẻ hiền lành bỗng tráo trở tuôn ra những lời độc địa, rèm pha nhân sĩ trong nước, vu vạ người hiền lương một cách trắng trợn.

Bấy giờ người trong thiên hạ mới bàng hoàng tỉnh ngộ, điểm lại những sự việc xảy ra liên tiếp mấy năm gần đây. Cứ kẻ sĩ nào dèm pha Tề y rằng bị trị tội tàn khốc, từ Phạm cô nương, Cù tiên sinh, cặp song Hải miền Nam …nay đến các kẻ sĩ chống Tề đều ngấp nghé vòng lao lý.

Nhân dân dùng thực phẩm, thuốc men của Tề nhiều năm, sinh ra lắm bệnh tật hiểm nghèo. Người người xếp hàng vào viện. Kẻ lành mạnh thể xác thì thú tính trong người nổi dậy, hiếp dâm cụ già, trẻ em, đâm chét, giết chóc dễ như trở bàn tay. Ấy đều do dùng hàng Tề, đọc sách Tề mà thành vậy.

Các quan lại đua nhau hướng về phương Bắc ngợi khen Tề. Quan khen nhiều thăng tiến lên chức vùn vụt.

Nước Vệ sở dĩ còn được niềm tin dân chúng rằng nhà Sản không lệ thuộc vào Tề, bởi dân Vệ tin rằng quân lính nhà Vệ không bao giờ khuất phục trước sức mạnh của Đại Tề. Dù tận mắt chứng kiến bao cảnh rõ ràng, nhưng người Vệ vốn cả tin vẫn một lòng, một dạ đinh ninh quân lính Vệ một lòng trung với nước, không có gì mua chuộc được.

Đại Tề nhìn xa biết vậy,mươi năm trước mới xui nhà Sản rằng hiện nay hai nước bang giao, trong những nước tiếp giáp biên giới với Vệ, chỉ có Tề là mạnh nhất. Vậy Tề Vệ đã ký giao ước huynh đệ. Giờ cần chi quân đội để bảo vệ nước nữa, chi bằng bảo vệ triều đình có hơn không. Nhà Sản nghe bùi tai, bèn đổi lời thề quân đội từ trung với nước sang trung với Sản. Quân nhà Vệ thấy hòa hiếu bang giao hai nước, cũng mở cờ trong bụng, bỏ binh khí tập luyện, giáo mác han rỉ trong kho. Từ tướng đến các cấp đội trong quân chỉ chăm chăm kiếm chác lo cho bản thân.

Người Vệ vẫn cứ tin vào quân đội.

Ngày nọ, họ Nguyễn tên Vượng, vốn dòng dõi danh tướng nhà Sản nối nghiệp cha theo đuổi nghề binh, leo đến chức phó đại tướng toàn quân. Vượng đa mưu, túc trí, mặt mũi sáng sủa, mũi rồng, miệng hổ, mắt chim ưng. Đi đứng khoan thai, tiếng nói rõ ràng, mạnh lạc. Lúc đăng đàn bái tướng, Vượng khẩu khí oai hùng, thể hiện thay cho toàn quân Vệ một lòng , một dạ sống chết với nước Vệ.

Người Vệ càng tin quân đội hơn.

Mùa thu năm Tân Mão, Vượng kinh lý sang Tề. Tề đối đãi tiếp đón và hứa hẹn gì không rõ; Vượng quả quyết với Tề rằng:
– Tiếp tục nghiêm trị những kẻ trong nước Vệ tư tưởng còn hoài nghi vào tình bang giao hai nước Đại Tề và Vệ.

Đại Tề long trọng ban cho Vượng lời giao ước. Nước Tề không bao giờ xâm chiếm một tấc đất nào của Vệ.
Vượng được câu ấy, đem về nước là chiến công đầu trong đời cầm quân. Giữ cho lãnh thổ toàn vẹn mà không mất giọt máu, đi sứ như thế nghìn năm nay nước Vệ chưa có ai làm được.

Lúc Vượng về rồi, đại thần Tề mới xúm lại hỏi Tề Bá Vương sao lại giao ước thế. Tề Bá Vương vuốt râu cười nói:
– Ta chiếm đất của Vệ , còn gì là tình nghĩa anh em, nay Đại Tề là nước lớn, phải làm gương cho thiên hạ thấy chúng ta quang minh lỗi lạc. Chỉ mong giữ yên bờ cõi để phát triển thuận hòa với mọi nước trong thiên hạ. Nay bờ cõi ta trên biển trải dài đến đảo Tây Sa, Tam Sa, các ngươi hãy chăm lo rèn luyện quân lính để bảo vệ giang sơn, tấc đất của Đại Tề, ta không lấy của người vì như thế là mang tiếng ác, nhưng cũng không để bất cứ kẻ nào lợi dụng hòa hiếu mà lấy đất của ta, như thế uy danh Đại Tề ta làm sao mà còn trong thiên hạ.

Lại nói về văn sĩ ở Quê Choa và các nhân sĩ khác trong nước Vệ,đoán biết được nọc Tề, nhưng nọc đã ngấm khắp nơi. Họ một lòng đi tìm phưỡng thuốc chữa trị nọc Tề.

Nhà Sản ra lệnh cấm, lệnh nói rằng kẻ đi tìm thuốc thực sự là chỉ mượn danh nghĩa ấy mà có những mưu đồ, riêng tư, cá nhân nhằm gây thiên hạ rối loạn, phá hoại tình hữu nghị Tề và Vệ, tội này ngang tội phản quốc.

Nhân dân nước Vệ, một lần nữa lại tin theo.

Năm đó, nước Vệ thái bình, vua mắt vẫn sáng, tôi tính vẫn hiền. (31/8/2011)

37 HỌ CƠ
Nước Vệ có trăm họ, hơn 56 dân tộc anh em trải dài từ miền núi xuống miền biển.

Năm Tân Mão đời Vệ Kính Vương thứ nhất, triều nhà Sản thứ 66.

Tại kinh thành nước Vệ từ mùa Hạ đến đầu mùa Thu,dân chúng và trí sĩ nước Vệ tụ lại đến vài trăm người kéo nhau xuống đường phản đối nước Tề âm mưu xâm chiếm, thôn tính Vệ.

Tề Bá Vương nghe tin ấy, mới hội quần thần lại nói:
– Nay chư hầu phía Nam là Vệ có kẻ sinh lòng khác, không trị ngay để lâu ngày sợ biến.

Nói rồi thảo chỉ dụ, cho người ngay đêm đi gấp sang Vệ gọi người nhà Sản sang báo cáo tình hình.

Nhà Sản nhận chỉ dụ, văn võ bá quan cúi đầu lạy tạ thiên triều ban chỉ, thắp hương, đốt trầm làm lễ mở dụ. Mở chỉ dụ thấy nói rằng việc để cho dân chúng tự ý tụ tập, tuần hành là thất sách. Cần phải cho người tinh thông sang Tề gấp để học hỏi thêm bí quyết. Kỳ thực là nhận lệnh mới. Nhà Sản họp bàn, sau chọn Phó đại soái Nguyễn Vượng đi chầu phương Bắc. Lựa gấp được ngày lành, Vượng sang Tề chầu kiến.

Tề Bá Vương quở trách Vượng:
– Vệ còn muốn làm chư hầu hưởng uy của Đại Tề ta không, nghĩ nước Vệ trăm họ, truyền thống lâu đời. Thương cái ấy mà không muốn nhập vào làm một huyện. Để riêng một cõi mà trị có được cái danh, thế mà có việc cỏn con cũng không giữ gìn được an ninh , trật tự. Phải để Đại Tề bận trăm công, nghìn việc vẫn phải để tâm. Nếu không được thì để nhập vào châu Quảng cho rồi.

Vượng nghe biến sắc mặt, cúi đầu dập trước sân rồng, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt thiên tử. Tề Bá Vương thấy thế, biết là có lòng e sợ, mới nguôi dạ nói rằng:
– Thôi việc đã thế, về làm cho chắc chắn, đừng để tái diễn nữa.

Vượng rối rít hứa hẹn liên hồi. Tề Bá Vương mới gọi lại gần ân cần hỏi:
– Nước Vệ có trăm họ, việc thuyết phục bá tính đương nhiên là khó khăn, chỉ cần gom lại đổi thành vài ba họ lớn thì mới dễ dàng được.

Vượng vái dài tâu:
– Xin đại vương chỉ cho những kẻ mông muội được thấy ý sáng thiên triều soi tỏ.
Tề Bá Vương nói:
– Việc này đã làm rồi, không phải ngày một, ngày hai mà xong, muốn thông suốt hơn thì phải lập trạm liên lạc khẩn để còn nhận chỉ dụ, theo sát tình thế. Cụ thể thế nào đại thần Tề sẽ có người nói với ngươi, giờ cứ nghỉ ngơi, thăm thú non xanh, nước biếc, phồn hoa của thiên triều mở mang con mắt.

Vượng cùng tùy tùng ăn chơi, tiệc hội mấy hôm, lúc sắp về, đại thần Vệ là Ngựa Trời gọi riêng Vượng vào phủ, kéo đến phòng riêng hỏi:
– Nước Vệ có bao nhiêu họ?
Vương thưa:
– Nước Vệ cả thảy có gần trăm họ, những họ đông thì có Nguyễn, Lê, Trần, Hoàng, Phạm, Vũ..ít thì có Dương, Bùi, Mạc…

Ngựa Trời thở dài:
– Nhiều họ thế, bảo sao không quản được, muốn quản được dân chúng, phải gom bá tính thành một vài họ lớn mới dễ trị, cái này thiên tử đã dặn ngươi, có hiểu được ý không?
Vượng lắc đầu, Ngựa Trời vẫy lại gần nói:
– Chỉ cần gom bá tính lại, đổi thành vài họ, như họ Khiếp, họ Nhược, họ Cơ là xã tắc yên lành. Những kẻ làm quan thì lấy họ Cơ. Những kẻ trí sĩ, nhân tài có hiểu biết cho mang họ Nhược, còn dân đen lấy họ Khiếp. Những kẻ nào không mang họ ấy, tất là bọn chứa mầm mống phản loạn. Phân định được như thế, xác định rõ đối tượng, kẻ thù mới dễ trị.

Vượng về nước, đem lời Tề chỉ bảo y nguyên lại cho triều nhà Sản.

Mùa Thu năm Tân Mão, nhà Sản cho công sai đi rà soát, uy hiếp ngày đêm mọi nhà. Kẻ nào cứng đầu không chịu đổi họ, này bị triệu lên phủ, mai trát gọi đến chỗ làm, trăm đường điêu đứng.

Hàng ngày công sai nhà Sản đi lùng sục giữa các phố phường, thấy quán xá, vườn hoa nào đông người là xộc tới hỏi danh tính. Kẻ nào họ Khiếp, họ Nhược thì không sao, những kẻ mang họ khác đều bị bắt lên xe bát mã một đống về phủ trị tội.

Riêng họ Cơ là họ nhà quan, có dấu ấn riêng không bị xét hỏi. Họ này từ vua chúa nhà Sản đều dùng, như Cơ Nông Cường, Cơ Nguyễn Bạo, Cơ Nguyễn Kính, Cơ Nguyễn Vượng…..

Nước Vệ yên bình, ít họ thì yên, lắm họ thì loạn. Người Vệ không thích đa nguyên, đa họ là thế. Sau này nước Vệ có nhiều người thích dùng cả họ trên cho đầy đủ.

Họ Cơ Khiếp Nhược từ đó có trên đất Vệ. (01/9/2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.