Archive for September 16, 2011

Giả thử mọi loài vật đều có kích thước của con người, lúc ấy loài nào sẽ đoạt huy chương vàng trong các bộ môn của Thế vận hội? …

(more…)

Advertisements