Archive for September 18, 2011

Liên Xô và Cai Thầu Á Rập

Posted: September 18, 2011 in Uncategorized
Tags:

Có lẽ người ta đã quên bối cảnh xa xưa và vai trò hắc ám của Liên Xô trong khối Á Rập. Bài này xin được nhắc lại bối cảnh ấy. …

(more…)

Advertisements