Archive for September 19, 2011

Nghịch lý giá xăng: Đắt hơn ở Mỹ 5.634 đồng/lít, doanh nghiệp vẫn than lỗ!

(more…)

Advertisements