Archive for September 22, 2011

(Trương Quang Đệ) Gần đây, trang web tiếng Việt của Đài BBC có đăng bài của Lê Quỳnh giới thiệu   Một cách đánh giá mới về phong trào Nhân văn-Giai phẩm   do một học giả Mỹ, Peter Zinoman, Giáo sư Khoa lịch sử ở Đại học Berkeley, đề xuất. …

(more…)

Advertisements