Archive for November 10, 2011

(ĐấtViệtOnline) Tiếp theo tê giác một sừng, nhiều loài động vật ở Việt Nam sẽ tuyệt chủng nếu không được bảo vệ hợp lý. Dưới đây là một số loài động vật đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam: …

(more…)