Archive for December 2, 2011

Mời bà con xem video (Bản thuyết minh tiếng Việt Nam), có nhiều đoạn ông André Menras – Hồ Cương Quyết phỏng vấn người dân miền Trung bằng tiếng Việt, rất cảm động. Người dân Việt Nam cần biết những gì đã và đang xảy ra với người dân miền Trung, để cùng chia sẻ những nỗi đau mất mát quá lớn mà họ đang chịu đựng. Hơn nữa, chúng ta cũng cần biết để hiểu thêm những con cá, con tôm mà chúng ta ăn hàng ngày, những đồng ngoại tệ mang về từ xuất khẩu thủy sản, trong đó có chứa những nỗi đau mất mát quá lớn của người dân miền Trung. …

(more…)