Archive for January 7, 2012

(VOA) Trong năm vừa qua, Trung Quốc ngày càng đối mặt với sự bất mãn của quần chúng về nhiều vấn đề. Các cuộc biểu tình ở khắp nơi đã được ghi lại tràn lan nhờ điện thoại di động và các trang mạng xã hội. …

(more…)