“mạng Gugồ chấm Tiên Lãng”?

Posted: February 27, 2012 in Uncategorized
Tags:

Nghe phát minh về mạng "Gú gờ.TiênLãng" của Mr. Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn (thuộc giới thượng lưu chính trị của đất nước, một trong 175 người lãnh đạo cao nhất của 90 triệu người Việt Nam) trước hàng trăm đại biểu lão thành cách mạng Hải Phòng. …

“….tất nhiên là cả hệ thống của chúng ta chưa nắm được. Tôi nói mấy cái ý đó để các đồng chí chúng ta thấy. Một chiều đấy! Cái hậu quả của nó xảy ra ấy, thì thứ nhất là bôi nhọ hình ảnh của cái hệ thống chính trị, của đảng, của các cơ quan ủy ban nhân dân ở dưới, đặc biệt là đối với quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam.

Thưa các đồng chí,

Anh em đi thi hành công vụ như thế, bất biết cái chuyện thứ nhất là chuyện đúng sai, không hề có một bài báo nào nói về cái chuyện các đồng chí này cả. Chia rẽ! Thì tôi xin thưa là đây là một cái nguy cơ. Nếu xảy ra sau này thì bây giờ ai đứng ra sẽ, sẽ xả thân và bảo vệ. Tôi nói đây là một cái vấn đề trong cái sự thật. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu của chúng ta thì có đúng có sai, nhưng mà phải phân tích như thế nào cho nó đúng. Cái người ra quyết định thì đã chịu trách nhiệm, còn anh em là người ta có trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ các mục tiêu. Bây giờ là có những vấn đề như thế, để cho chúng ta thấy.

Cái vấn đề nữa là tác động về chính trị. Khi xảy ra một cái thì lập tức là ý kiến của các đồng chí như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ, và một số người lập tức bắt đầu từ đó luôn, các bài báo xuất hiện liên tục, phải thế nọ phải thế kia, phải phải liên tục, phải cho đến ngày hôm qua như chúng ta thấy là 1300, 1400 bài báo và hơn 5 triệu lượt người vào cái mạng Gú gờ chấm Tiên Lãng. Cho nên là cái thiệt hại ở đây là thiệt hại cả về vật chất. Cả nước là chỉ có lao vào cái chuyện Tiên Lãng, không để ý gì đến phát triển kinh tế xã hội, mà còn rất nhiều việc chúng ta làm của cái đất nước Việt Nam này, của cái thành phố này. Thưa các đồng chí là như vậy! Cho nên cái đó để chúng ta thấy, không cẩn thận là chúng ta sẽ bị vào một cái vòng xoáy do một cái cái cái âm mưu từ ở đâu đó. Cho nên cái đó để chúng ta… (Cử tọa bắt đầu ồn lên, có tiếng cười, có tiếng nói) Thế cho nên là, cho nên là, cho nên là… (Tiếng ồn ào của cử tọa). Đây là cái sai của chúng ta, là chúng ta sẽ tập trung vào chúng ta xử lý.

Bây giờ vấn đề thứ ba, thưa các đồng chí, là cái thiệt hại ở đây… (Hội trường ồn ào náo động, có những tiếng cười rất to, có tiếng nói: “Xuống đi” và nghe rõ nhiều tiếng “Thôi, thôi, đừng nói nữa”) Với lại cái nữa xin thưa với các bác, các đồng chí là, cái thiệt hại nữa là cái kỷ cương. Anh em nó làm như thế là không có kỷ cương. Cái kỷ cương như thế là không đúng. Thế cho nên là phải xử lý. Thưa với các bác, các đồng chí là quá trình xử lý làm gì bây giờ…”

Lời của bác Hoàng Châu: “…Với tư cách một đảng viên, yêu cầu Bộ Chính trị thi hành kỷ luật là cách chức“

Read more: Những bài thơ viết về vụ án Tiên Lãng  ;  Phát minh của Tiến sĩ BTTU Hải Phòng  ;  Tiên Lãng Huyện Sử Diễn Ca ;  Ai sai phạm trong vụ án Đoàn Văn Vươn? ; Nghĩ ngợi từ vụ Tiên Lãng

Comments
  1. antonhvluu says:

    Thật không thể tin vào tai , mắt mình nữa !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.