Archive for March 5, 2012

Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ
của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

Tuyển tập những ca khúc nhạc Việt hay nhất dành Mừng Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 (46 bài) nguồn: Nhạc Số

Bài viết này đã được lưu tại đây (my.opera.com/nguyetvanhat)

(more…)