Archive for March 29, 2012

Bùi Văn Bồng ( Bà Đầm Xoè ) Tại một bệnh viện nọ có câu chuyện như sau: Vừa nhận được điện thoại, vị bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. …

(more…)