Archive for April 20, 2012

Bạc Hy Lai Trong Sa Lậu

Posted: April 20, 2012 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Xuân Nghĩa ( trích Dainamax Tribune ) "Đồng thuận Bắc Kinh" bỗng rung rinh vì Trùng Khánh….

Như dòng cát chảy trong cái bình đồng hồ, mà dân Tầu gọi là "sa lậu", vụ án Trùng Khánh – hay chuyện Bạc Hy Lai ngã ngựa và bà vợ là Cốc Khai Lai có khi vào tù – tiếp tục nhỏ xuống và tràn ra những tin ghê người về sự nghiệp và hành vi của cựu Bí thư Trùng Khánh cùng gia đình. …

(more…)