Archive for May 14, 2012

Nguyễn Hoàng Linh ( NCTG ) Là một phần của các quyền tự do chính trị cơ bản, tự do ngôn luận thường được thể hiện dưới dạng tự do thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân, trên báo chí hoặc trong đời thường, và được hiểu là quyền của công dân có thể nói bất cứ điều gì mà họ muốn, miễn là không ảnh hưởng đến đến các quyền tự do của người khác. …

(more…)