Archive for June 3, 2012

Từ chuyện xây dựng tiêu chí “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”
nghĩ về một nền văn hóa bị cưỡng bức

Lê Anh Hùng ( BoxitVN ) Thật sai lầm khi lại mường tượng rằng quá trình tiến hoá biểu thị một xu hướng liên tục nhằm tới sự hoàn hảo. Quá trình đó chắc chắn là liên quan đến sự thay hình đổi dạng liên tục của sinh vật nhằm thích ứng với điều kiện mới, song tuỳ thuộc vào bản chất của những điều kiện như thế mà chiều hướng của những đổi thay này sẽ đi lên hay đi xuống. …

(more…)