Archive for June 7, 2012

Nhị quyền phân lập

Posted: June 7, 2012 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Hưng Quốc( VOA ) Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XI tại Hà Nội ngày 7 tháng 5 năm 2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dõng dạc tuyên bố: Trong việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp năm 1992, họ vẫn “kiên định” duy trì một điểm liên quan đến “bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị” tại Việt Nam. …

(more…)

( VOA ) Số người tham gia tưởng niệm biến cố Thiên An Môn dường như đông đảo hơn trong những năm gần đây vì có những người ở Hoa Lục du hành sang Hong Kong cũng tham dự. Hàng vạn người dự đêm đốt nến tại Công viên Victoria ở Hong Kong hôm 4/6/2012 đánh dấu năm thứ 23 quân đội Trung Quốc đàn áp phong trào dân chủ ở Bắc Kinh

(Một số hình ảnh thời điểm tháng 4 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc, đăng tại:
Blog Joinsmsn) …

(more…)