Archive for November 9, 2012

J.B Nguyễn Hữu Vinh – Theo dõi cuộc gặp gỡ giữa ông Gs Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường với bà con Văn Giang chiều 08/11/2012, người ta thấy có nhiều bài học cần được rút ra. …

(more…)

Advertisements

Hiệu Minh Bài dịch trên mạng có nhiều "lỗi", Tổng Cua dịch lại cho sát nghĩa hơn. Nếu có điều gì sai sót, xin được lượng thứ. …

(more…)