Archive for November 18, 2012

Toàn Cầu Bị Chiếu Bí

Posted: November 18, 2012 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn-Xuân Nghĩa ( DainamaxTribune ) Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo điên…. …

(more…)

Advertisements

J.B Nguyễn Hữu Vinh – Còn nhớ cách đây khá lâu, một quan chức trong ngành dự trữ quốc gia ra vành móng ngựa vì tội làm hư hỏng hay thất thoát thóc gạo dự trữ quốc gia gì đó. Trước tòa, ông ta đĩnh đạc đại ý rằng: …

(more…)