Archive for December 8, 2012

Nguyễn Vĩnh Nguyên (Tia Sáng) Sẽ ra sao khi đời sống ngày càng thiếu vắng những lời bộc bạch chân thực? …

(more…)

Lưỡi Bò TC và Lưỡi NTD

Posted: December 8, 2012 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Thu Trâm – Đường lưỡi bò Trung cộng xuất xứ là Cửu đoạn tuyến, còn gọi là Đường chữ U, là tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực biển Đông mà Trung cộng chủ trương nhằm để biến cả Biển Đông thành ao nhà của mình. …

(more…)