Archive for December 10, 2012

Phan Sơn SGTT.VN – Cùng một loại thuốc giảm đau, hạ nhiệt Paracetamol, nhưng kết quả trúng thầu tại các bệnh viện có đến 16 giá khác nhau, thấp nhất 85 đồng/viên, cao nhất 900 đồng/viên. …

(more…)

( VOA ) Cách nay đúng 64 năm, Đại hội đồng LHQ thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền, tuyên bố với thế giới rằng tất cả con người được sinh ra trên cõi đời đều có tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền hạn. Để vinh danh dấu mốc đặc biệt đó trong lịch sử nhân loại, thế giới đã định ngày 10 tháng 12 là Ngày Nhân Quyền Quốc Tế.

(more…)

Quang Trung ( Như Cây Tre VN ) Bất kỳ xã hội nào được quản trị bằng nguyên tắc thượng tôn pháp luật (rule of law)[1] cũng đòi hỏi phải có sự thừa nhận tính chất tối cao của pháp luật và đòi hỏi một nhận thức rằng tất cả mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Các nhận thức này không chỉ có nghĩa là bản thân pháp luật phải tuân thủ nguyên tắc tối cao nhằm bảo vệ nhân quyền mà còn có nghĩa rằng chính bản thân các cơ quan, tổ chức và nhân viên của nhà nước, chính phủ cũng phải bị ràng buộc trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ như thế, nhân quyền mới có thể được bảo vệ một cách hợp pháp và các biện pháp sửa chữa các xâm hại nhân quyền mới có thể tồn tại và công hiệu. …

(more…)