Archive for January 1, 2013

TPO (trích) – Năm 2012 chính thức qua đi, nhưng nhiều phát ngôn 'siêu ấn tượng' của các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn còn đọng lại trong lòng dư luận. …

(more…)

HAPPY NEW YEAR 2013

Posted: January 1, 2013 in Uncategorized
Tags:

(more…)