Archive for January 2, 2013

( Sống Mới ) Thế giới năm 2012 như bức tranh với những mảng màu tối chủ đạo. Người chết khắp nơi, cả vì tiếng súng và vì thiên tai. Kinh tế xám xịt, chạy đua vũ trang, các đỉnh đối trọng quyền lực bắt đầu những bước thăm dò cho một cuộc sắp xếp trật tự mới. Nhưng dù khủng hoảng ở châu Âu chưa tìm thấy lối ra, tranh chấp biển tiếp tục dậy sóng tại châu Á, vẫn có thể thấy một tia hy vọng ở sự chuyển mình đột ngột và thần tốc của Myanmar với những cải cách chính trị mạnh mẽ. …

(more…)