Archive for January 21, 2013

Nguyễn Hưng Quốc – Trước, trên blog VOA , tôi đã viết một số bài về xã hội dân sự. Thường là những bài ngắn, chỉ tập trung vào từng khía cạnh nhỏ. Nay, tôi muốn bàn đến vấn đề này một cách sâu rộng hơn. Lý do: tôi tin đây là một trong những vấn đề lớn, quan trọng, cần thiết và đặc biệt, hữu ích nhất với người Việt Nam trong thời điểm hiện nay. …

(more…)