Archive for April 2, 2013

Huy Đức
(FB Osin HuyDuc / ABS.04) – Sẽ hiếm có phiên tòa nào được nhiều người quan sát như phiên tòa xét xử anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Nếu vẫn cố thủ trong pháp chế XHCN thì áp dụng chuyên chính để trấn áp là chuyện không còn phải bàn. Nếu muốn gieo cấy những hạt giống pháp quyền thì mục tiêu của bản án phải là công lý.

(Xem thêm: Vụ xử Đoàn Văn Vươn bị xem là không có cơ sở pháp lý – Vụ Đoàn Văn Vươn khơi dậy tranh cãi về bất công xã hội tại VN – Tội danh anh em họ Đoàn là gì? – Vấn đề đất đai tại VN qua vụ án Đoàn Văn Vươn.) …

(more…)

Advertisements