Archive for April 3, 2013

Phạm Minh Ngọc (Phạm Nguyên Trường) dịch Milovan Đilas (pro&contra) – Điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam là một trở ngại căn bản cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, điều đó không có gì cần bàn cãi. Song ngay cả khi nó phải rút lui về mặt hình thức khỏi văn bản này và cánh cửa thủ tục quan trọng đầu tiên cho tiến trình dân chủ được mở ra thì đằng sau cánh cửa đó, nền chuyên chính của Đảng Cộng sản vẫn còn được bảo tồn mạnh mẽ bằng trùng trùng lớp lớp những định chế khác, trong đó một phần rất lớn là những định chế bất thành văn. Những nhận định cách đây gần 60 năm của nhà bất đồng chính kiến Milovan Đilas, từng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nam Tư và hoạt động ở thượng tầng phong trào cộng sản quốc tế, cho chúng ta thấy nền tảng của chuyên chính đó. Đoạn trích sau đây rút từ tác phẩm Giai cấp mới (giới thiệu dưới). Phê phán hệ thống cộng sản (Nova klasa. Kritika savremenog komunizma, 1955). Bản dịch tiếng Việt của Phạm Minh Ngọc đăng trên talawas năm 2005.

(Xem thêm: Mục lục "Milovan Djilas – Giai cấp mới" – Phạm Nguyên Trường nhận giải Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh năm 2013 – Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh hướng đến người trẻ – Hãy chấm dứt làm những con hủi, hãy làm Người! – Nga « khủng bố » các tổ chức phi chính phủ như dưới thời Liên Xô ) …

(more…)