Archive for April 5, 2013

Viết Lê Quân (songmoi.vn) – Ngược lại cách “bù giá vào lương” từ thời năm 1985, kiểu cách “bù lỗ vào dân” của EVN đang góp phần đẩy quá giới hạn chịu đựng của người dân.

(Xem thêm: Ngư dân ra khơi trong nỗi lo chồng chất – “Ỷ thế độc quyền, nửa đêm tăng giá xăng” – Giáo dục nhồi nhét, học sinh sẽ “hóa rồng”?) …

(more…)