Archive for April 15, 2013

Tiến sỹ Toán học Nguyễn Ngọc Chu (Bauxite VN) – Trong cuộc sống, một người thường có nhiều bạn. Và trong số nhiều bạn đó, sẽ có bạn rất thân, thân nhất. Nhưng khi ta khẳng định ai cũng là bạn như nhau của ta – trong số đó bao gồm cả kẻ thù của ta, thì điều đó đồng nghĩa với không ai là bạn của ta cả, ngoài một thực tế là ta có kẻ thù.

(Xem thêm: Khôi hài hết chỗ nói – Thể chế đẻ ra khuyết tật của DN – Thuế đặc thù cho báo chí – Luật làm khó dân – Giáo viên bị gia đình hiệu trưởng bắt quỳ… xin lỗi – Nông dân miền Tây lại khóc vì giá lúa giảm – Buôn gà lậu lãi ngang… ma túy – Bộ GD&ĐT xác nhận giải thưởng của Trần Nhật Quang sau 29 năm bị dấu nhẹm) …

(more…)