Tâm linh và ‘hòn đá lạ’ ở Đền Hùng !

Posted: April 20, 2013 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Tất Thịnh – Tôi tự hỏi : vì lẽ gì một Pháp sư không chính danh ( về vai trò xã hội ) , không chính thống ( về mặt tổ chức tin cậy ) , không chính chuẩn ( về mặt nghiệp vụ khoa học ) , không chính quy ( về mặt phương pháp ) , không chính tắc ( về thông tin cứ liệu )… lại có thể khiến cho những người có trách nhiệm cao ở Tỉnh Phú Thọ chấp thuận ‘lý thuyết và giải pháp tâm linh’ của ông ta mà đặt 'hòn đá lạ' đó ở nơi như Đền Hùng ( nơi người ta gọi là linh thiêng nhất, khởi nguồn nhất… của hồn khí chí của các Dân Tộc Việt Nam )! Cho nên 'tảng đá lạ' thêm nữa 'ân ban Phúc của Vua Hùng' là Tâm linh gì ? Ai đã dám bày đặt ra những thứ đó để mê hoặc nhân gian ?

(Xem thêm: Đá lạ, ấn lạ ở đền Hùng – Rợn tóc gáy, hình ảnh một lễ cúng ở Đền Hùng – Hòn đá cộng sản) …


Lễ đón Bằng UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ – 2013.

‘Lý thuyết và giải pháp Tâm linh’ cùng với những lời biện giải ( của những người có trách nhiệm liên quan trước và bây giờ về ‘hòn đá lạ’ đang ngự ở đó ) mạnh đến như thế nào ? Mức độ đại diện cao đến đâu ? Tư cách mọi điều bao trùm được xã hội đến quy mô nào mà không chỉ bỏ qua được sự phân tích vật lý, các chứng cứ lịch sử, các quy tắc thiết yếu của bảo tồn di sản…. để hành động ngang nhiên và quá tự tin mà đặt ‘hòn đá lạ’ đó với mục đích ngăn chặn sự ‘trấn yểm của một đạo sĩ phương Bắc’ vu vơ nào đó?

Tù mù, âm u, vô lối… đến mức không thể tưởng tượng được! Thậm chí một trong những người liên quan lớn trong việc này còn than lên rằng: ‘đã gọi là tâm linh mà cứ đem khoa học ra làm gì, hội thảo khoa học mà hơn được chăng’?!

Tôi không cho rằng hội thảo khoa học sẽ là giải pháp duy nhất hay ngay lập tức tìm ra lời giải cho sự việc đó, nhưng rất không đồng tình với ý kiên than lên như vậy! Nhưng làm một việc ‘đại sự’ như thế mà các vị lại từ chối những biện pháp chính đáng được hàng tỉ người lương chính, được các xã hội văn minh tin dùng?! Thì các vị đang điều chỉnh ‘ giá trị của đất nước là di sản Đền Hùng’ trên cơ sở nào ? Các vị là ai mà đứng trên tất cả, dám có thể bỏ qua các phương pháp khoa học và lịch sử…? Dựa vào cái mồm bẻo lẻo ma thuật, hay tự cho mình có quyền thế tín ngưỡng xuyên thủng mọi giá trị! Giáo hội Vatican phải thừa nhận những bằng chứng khoa học của tín điều hàng bao nhiêu thế kỷ của họ, rằng : ‘Trái đất không là trung tâm’ cơ mà!

Vả lại cái 'hòn đá lạ' có phải là hiện vật gốc gì đâu? Từng có giá trị kinh tế, lịch sử… tầm cỡ quốc gia, quốc tế gì đâu…. Khổ! Vài vị mới đây đã tự ý đặt nó vào đó sao lại từ chối các ý kiến xây dựng xác đáng của cả xã hội như thế ??? Cái thiển ý hẹp hòi, cố chấp của các vị như thế có xứng với tầm cỡ 'Tâm Linh' của Đền Hùng, của cả nước không? Tôi nghi ngờ các vị lắm lắm!!!??? Mang từ đâu đặt được nó vào đấy, sao không thể lý giải về nó cho Nhân dân nước Việt biết được ? Nhà nước bổ nhiệm các vị vào Ban quản lý Di sản Đền Hùng với tư cách là quan chức, nhà khoa học, hay pháp sư hay là tăng lữ? Đại diện cho ai? Cho những giá trị gì?

Xin hỏi các vị :

– Hòn gạch cũ mà đạo sĩ phương bắc nào đó trấn yểm ( như các vị có và nói về nó ): là gì? Từ đâu? ai làm? Ý nghĩa gì? Thời gian nào? Tác hại đã có ra sao? Tôi tin các vị không trả lời được, hoặc không dám to giọng như việc khẳng định cần đặt ‘tảng đá lạ’ của các vị.

– 'Cái nhà pháp sư Việt’ nào cùng những người liên quan kia có dám trình bày rộng rãi trước bàn dân thiên hạ về căn cớ, nguyên lý, ý tưởng, ý nghĩa, tác dụng của ‘tảng đá lạ’ mà các vị bày đặt ra như thế không? Hay các vị từ chối trả lời bằng việc chê bôi đại đa số dân tình không hiểu được ? Vậy các vị có thực hiểu về Lịch sử? hiểu về Quy luật? Hiểu về Tâm linh ? Hiểu về phong thủy… không?

– Các vị đưa ra các khái niệm lạ làm rối trí nhân gian …nào là ‘khí thiêng’ / ‘long mạch’ / ‘địa linh’…nhiều lắm…xin giải thích cho cặn kẽ được không? Và định vị, chỉ rõ…nó ra làm sao cho chúng sinh được thấy ? Các vị có gắn những khái niệm đó được với cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chính trị, những quy luật của khí hậu của vùng miền Phú Thọ không?

– Tôi và nhiều người muốn hỏi thêm nhiều lắm…chưa kể có quyền yêu cầu các vị kể cho rõ 18 đời Vua Hùng kế tục ra sao với các bằng cớ, chứng tích, văn khố tàng thư, hiện vật về các công trình vật chất, phi vật chất, các sự kiện xác thực về thời và sự nghiệp của các Vị Vua như thế? Các vị có nên huyên thuyên ma mị dân chúng mãi bằng thuần kí sinh vào ‘đời sống tâm linh’ của nhân dân mà tự tiện làm nhiều điều mà nhân tâm không hiểu, khó thông cảm như hiện nay được không?

Tâm linh rất gần với tín ngưỡng! Dân Tộc nào cũng có! Nhưng nên nhớ là phải hướng Đạo! tức là tôn trọng các quy luật của Thiên nhiên, xã hội, những giá trị truyền đời… xây đắp lên đời sống tình cảm, tư tưởng, tinh thần, khí chất cao cả, hay ho, minh sáng, chân thiện mĩ của Nhân dân, của Dân tộc! Do đó Thế giới văn minh mới tôn vinh, mới thừa nhận là di sản văn hóa! Tâm Linh phải Chính Đạo vì thế! Cho nên ‘hòn đá lạ’ thêm nữa là ‘ấn ban phúc của Vua Hùng là tâm linh gì?

Cái gọi là ‘tảng đá lạ’ của các vị, tôi có hai điều sau về Nó :

– Rõ ràng, bản thân Nó là khối vật chất! Chịu ảnh hưởng và tuân theo các quy luật vật lý đối với vật chất! ( như chính cách vị thừa nhận: có trọng lượng đo được, nhiệt động học: hấp thụ nhiệt… bức xạ… này nọ… )! Do đó chính Nó không phải ‘thần bí, thần kì’ gì cả ! Nếu không phải thế thì sẽ là điều gì? xin chỉ ra hộ và giải thích hộ? Nhớ rằng: hễ Nó đã là khối vật chất vật lý thì các quy luật vật lý khác là ở trong Nó, các biểu hiện của nó phải giải thích được bằng các quy luật vật lý! Và đo lường được các tác động, cũng như ảnh hưởng của Nó đối với các thực thể khác xung quanh Nó!

– Các vị đã khoa trương về Nó nhiều lắm…. Vậy có dùng được các hiện tượng bình thường, phổ biến trong cuộc sống và Thế giới này để diễn đạt về Nó, cho những điều gọi là ‘thần bí’ của nó không?… Vì cả Thế giới công nhận rằng: mọi hiện tượng có thể giải thích nếu không trực tiếp được thì liên thông qua ‘cái khác’/ điều khác’ / ‘vật khác’. Chính trên ‘tảng đá lạ’ đó các vị đã sử dụng nhiều quy ước, biểu tượng khác đấy thôi, có ý nghĩa gì?! Ví dụ: lấy hình ảnh, quy luật dòng sông mô tả được đời người đấy thôi! Sử dụng thuật ngữ khoa học ‘năng lượng / vật chất sáng tối’ để giải thích được về ‘vong hồn’ con người đấy thôi! Cách như thế truyền tải được ý nghĩa được những điều phức tạp.

Ngay cả khía cạnh cách vị nói là ‘Tâm linh’ đi! Thì xin về nhà riêng của các vị mà hành, ai cũng tôn trọng cả! Nhưng đây không phải là nơi riêng tư như thế, là nơi tụ lại tín ngưỡng và tâm linh của gần 90 triệu con người, và xuyên không gian, xuyên thời gian…. thì không thể áp đặt tùy tiện cái cách hiểu, suy đoán, tưởng tượng, tô vẽ của các vị! Các vị nói là việc bày đặt hòn đá ở đó được cả những cấp này nọ đồng ý, Vậy là những ai? Hiện diện đi? Chính đạo luôn có bộ mặt của mình! Bồ Tát cũng hiện diện! Hàng tỉ người đều biết khuôn mặt thiện nhân mang đức từ bi bác ái của Thích Ca Mâu Ni! Đừng hỗn lão mà nói là Phật thần bí nên không hiện diện! Vậy Nhân gian đang thờ cái gì?! Tâm linh hướng đến đâu?

Các vị cho mình siêu nhiên, siêu lý, nhưng có siêu hình không? Nói bằng ngôn ngữ gì, chi phí bằng tiền gì… ( những thứ đó có thần bí tâm linh không ? ) mà thuyết phục được cả Ban quản lý di tích cấp Một Quốc Gia chấp nhận ‘hòn đá lạ’ ý? Các vị đốt vàng mã, đặt hòn đá gì ở sân nhà các vị, thì tùy và tôn trọng, nhưng không được phép mang cách nghĩ với cái Trí, cái Tâm nhỏ bé của các vị mà bày diễn, thao túng tâm linh ở những nơi như Đền Ngọc Sơn, hay nơi giỗ Tổ Vua Hùng!

Đá lạ, ấn lạ ở đền Hùng
Trinh Nguyễn (TN) – Một hòn đá với những hình vẽ khó hiểu ngay tại đền Thượng, đền Hùng. Lá phiếu ghi nhận công đức lại có dấu ấn nhân danh vua Hùng. Những vật thể lạ này khiến công chúng đặt câu hỏi về năng lực quản lý.

Từ hòn đá “trấn yểm”

Không được đặt như một đồ thờ tự, hòn đá “lạ” nằm ở đền Thượng cũng đã 4 năm nay. Gọi là lạ vì trên đó có nhiều hình vẽ lạ, chữ viết lạ. Thậm chí có người còn cho rằng đây là một bùa trấn yểm. Được đặt ở đền Thượng – nơi linh thiêng – trung tâm của đền Hùng, hòn đá khiến nhiều người đặt câu hỏi. “Đặt hòn đá ở đó thì sao lại không ảnh hưởng? Mà bùa chú gì ở đó, yểm ai, trấn ai?”, PGS-TS Nguyễn Quốc Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo đặt câu hỏi.

Phiến đá dùng để trấn yểm tại đền Thượng – Ảnh: Nguyễn Long

Nhưng chuyện bùa chú không còn là nghi án, bởi ông Nguyễn Tiến Khôi, nguyên Giám đốc Ban Quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng đã xác nhận điều đó. Theo ông Khôi, việc đặt bùa này do người trong nước làm, và để tốt cho đền Hùng.

Tuy nhiên những việc tốt lành đâu chưa biết, chỉ rõ ràng rằng sự nguyên vẹn của di tích đền Hùng đã bị xâm hại. Bởi bản thân hòn đá hoàn toàn không phải yếu tố gốc của di tích. Đền Thượng đã được tu bổ năm 2009 và theo thông tin từ Bộ VH-TT-DL thì trong thiết kế (có cả chi tiết nội thất) của đền Thượng không hề có “hạng mục” hòn đá này.

“Phải làm rõ, việc anh trưng bày, cúng hiện vật được quy định trong quy chế của bản thân di tích như thế nào”, PGS-TS Tuấn đặt câu hỏi. “Nếu có quy chế thì có đúng quy chế không. Nếu chưa có quy chế vì sao anh đặt một hiện vật lạ vào. Tại sao lại có thể đưa vật lạ vào mà không có bất cứ ý kiến của cơ quan chuyên môn vào. Ứng xử với di tích như thế đã tham khảo ý kiến Bộ VH-TT-DL chưa?”.

Theo GS-TS Ngô Đức Thịnh – Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, luật quy định rõ không được làm gì biến dạng di tích. Hòn đá lạ này theo ông đã làm tính chất của di tích khác đi rồi.

Về thông tin có thể Phú Thọ sẽ tổ chức hội thảo mời các nhà khoa học tham gia thảo luận về hòn đá lạ này, PGS-TS Tuấn cho rằng không nên sa vào tranh luận về hòn đá là gì. Điều quan trọng nhất trong vụ việc này theo ông là ai cho phép đưa vật lạ vào di tích, nếu cho phép thì dựa trên cơ sở pháp lý nào, cơ sở khoa học nào. Thông tin từ Bộ VH-TT-DL chiều qua (16.4) cũng cho biết Cục Di sản đã yêu cầu phía địa phương phải báo cáo cụ thể về trường hợp hòn đá này.

Đến ấn “ban phúc”

Nhưng chuyện lạ ở đền Hùng không chỉ có thế. Khách hành hương đóng tiền công đức tại đền Hùng trong dịp này còn được nhận một chứng nhận lạ. Trên đó là hình một dấu ấn vuông có dòng phụ chú: “Tổ Vương Tứ Phúc – Vua Hùng ban phúc”. Không rõ ai đã cho phép họ “nhân danh” vua Hùng như vậy.

Phiếu ghi công đức tùy tiện xưng danh vua Hùng – Ảnh: Nguyễn Long
Công đức là một việc làm thể hiện thành tâm muốn đóng góp xây dựng di tích. Thành ý đó đáng được ghi nhận và trong chừng mực nào đó cần tôn vinh. Chính vì thế, các cơ sở thờ tự khác nhau thường có những hình thức đáp lễ người công đức. Ngoài những nơi dùng lộc bánh trái, phiếu ghi công đức cũng là một hình thức ghi nhận công lao như vậy. Nó còn có tác dụng giúp người quản lý quản lý số tiền công đức thập phương. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự muôn hình vạn trạng này rất tự phát và không hề có quy định chung từ phía Bộ VH-TT-DL. Việc “xưng danh vua Hùng” như trên, do đó dù rất phản cảm, tuy nhiên không chắc đã phạm luật khi quy định cụ thể về hình thức của một phiếu ghi công đức phải có.

Cũng nói về quy định và thực hiện quy định pháp luật, việc đưa vật thể lạ vào di tích do vẫn được “lờ” đi trong nhiều năm, không bị phạt nên vẫn tiếp tục. Hòn đá lạ ở đền Hùng chỉ là một trong nhiều ví dụ về các vật thể lạ như thế.

Chính vì vậy, nếu không siết lại kỷ cương, pháp chế trong lĩnh vực VH-TT-DL, có lẽ sau đá lạ, ấn lạ sẽ còn những vật thể lạ đáng lo khác.

Người của Bộ VH-TT-DL giới thiệu pháp sư trấn yểm ?

Thanh Niên trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Tiến Khôi, nguyên Giám đốc Ban Quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng.

Thưa ông, có phải hòn đá được đặt trong thời kỳ ông công tác tại Ban quản lý không?

– Hòn đá đó đặt khi tu bổ lại di tích đền Thượng. Khi tu bổ phải làm lễ, các thủ tục tâm linh, pháp sư mới làm được. Khi pháp sư làm, để bảo đảm yên vị thì thấy phải có trấn yểm. Nên cái đó là mình làm chứ không phải nước ngoài yểm.

Người đứng ra trấn yểm có tên là Nguyễn Minh Thông phải không, thưa ông?

– Ông ấy là pháp sư. Hiện ông này là Giám đốc Trung tâm ứng dụng văn hóa phương Đông. Lúc giới thiệu pháp sư về làm đền Hùng, các anh ở Bộ VH-TT-DL giới thiệu.

Những người đó giới thiệu ông Thông với tư cách cá nhân hay tư cách của Bộ VH-TT-DL, thưa ông?

– Không phải tư cách của Bộ nhưng là những người có trách nhiệm, cá nhân cũng là những người có hiểu biết. Ông Thông là người đã giúp xây đền Mẫu rất linh thiêng. Ông còn tìm huyệt đạo để xây đền Lạc Long Quân, phong thủy rất đắc địa.

Đúng là khi xây dựng các công trình, theo tín ngưỡng dân gian thường có các nghi lễ tâm linh. Nhưng vấn đề là hòn đá lại được đặt ở di tích đặc biệt cấp quốc gia. Như vậy nó phải được phép, thưa ông.

– Đã làm tâm linh thì không thể bày vẽ hết các việc được. Báo chí mình cứ nói lung tung thế thì còn gì là tâm linh nữa. Anh em cứ giở khoa học ra thì còn gì là tâm linh nữa.

Rợn tóc gáy, hình ảnh một lễ cúng ở Đền Hùng
Tễu – Vừa qua, BQL Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ đã xuyên tạc lịch sử, nhạo báng tổ tiên lén lút ban ấn để tiến tới sẽ tổ chức ban/ bán ấn đại trà kiếm tiền của đồng bào cả nước để trục lợi đã khiến dư luận rất bức xúc.

Gần đây nhất, hòn đá mang một đạo bùa kỳ quái được yểm tại Đền Thượng đã khiến dư luận xôn xao bàn luận trong hoang mang, và nhiều báo chí đã bắt đầu lên tiếng, yêu cầu Tỉnh Phú Thọ và BQL Di tích Đền Hùng phải làm sáng tỏ ai là người đưa đạo bùa này vào đền và với mục đích gì.

Chúng tôi lại vừa được một số người dân cung cấp các video và hình ảnh về các cuộc cúng bái xa lạ, quàng xiên và rùng rợn được một số người thực hiện tại Đền Thủy tổ trong khu di tích đặc biệt của quốc gia này.

Dưới đây là hai hình ảnh của một nghi lễ kỳ quái ở đền Thủy tổ:


Trên hình ảnh cho thấy một lễ cúng mang tính chất phù thủy rất rùng rợn ở Đền Thủy tổ thuộc Khu di tích đền Hùng. Có hình nhân thế mạng, có cờ lệnh của phù thủy, có dàn nến xếp hình các chòm sao, lại còn có hai chai lavie đựng thứ nước gì đen đen nữa… rõ là một đàn tràng của đạo giáo phù thủy, hoàn toàn xa lạ với nghi lễ thờ cúng thuần Việt. Khiếp quá!

Hòn đá cộng sản
NQL (quechoa.vn) – Bây giờ mới biết hòn đá lạ ở đền Hùng là của phù thủy ta phá thế yểm của đạo sĩ Nguyên Mông: năm 2009, người ta phát hiện một viên gạch lạ có in chữ Hán. “Văn bản trả lời của ông Nguyễn Minh Thông (đề ngày 20/3/2013) mới đây lên tỉnh Phú Thọ, cho biết viên gạch nọ được Phú Thọ nhờ Trung tâm của ông Thông nghiên cứu, xem xét. Một số nhà khoa học, chuyên gia ngoại cảm đã vào cuộc hội thảo nhiều lần, khẳng định viên gạch này có từ cuối thời Trần, do đạo sỹ của quân Nguyên Mông mang đến đặt. Thời đó phía Nguyên Mông bị thua trận vì bị nhà Trần ta đánh tan ba lần, đã cử đạo sỹ được cải trang sang nước Nam ta, dùng thủ đoạn yểm bùa gạch này tại Đền Thượng, trên viên gạch được ghi “Đánh đổ đức sáng Vua Hùng (hiện còn lưu giữ tại bảo tàng Đền Hùng).”

Đoạn trích trên đăng ở báo Tiền Phong chỉ thấy duy nhất một thông tin là đáng tin , ấy là viên gạch có từ thời Trần, còn thì rất tù mù. Làm sao có thể biết quân Nguyên Mông cử đạo sĩ cải trang lẻn vào đến Đền vua Hùng đặt viên gạch kia? Tại sao đạo sĩ Nguyên Mông lại viết chữ Hán và gọi vua Hùng bằng vua? Trong suốt lịch sử Việt chưa thấy “giặc phương Bắc” nào gọi vua Việt là vua cả. Và tại sao đạo sĩ Nguyên Mông lại tìm đến Đền vua Hùng để yểm đảo, trong khi đáng ra phải yểm đảo nơi thờ đức thánh tổ nhà Trần? Chỉ chừng đó cũng ngửi thấy cái mùi tạo tác của mấy ông” khoa học, chuyên gia ngoại cảm” rồi.

Giả sử hòn gạch kia là có thật thì phá thế yểm có phải là một hòn đá mà, như Đào Tuấn mô tả, trên đó đầy “những dấu, những triện, dòng chữ Phạn, chữ Hán, những câu thần chú, Mật tông, những “Bách giải tiêu tai phù”, những tinh tú, những bát trận đồ, những bát quái, quẻ càn…” ? Và có phải như ông Thông khẳng định: "phải có linh khí của Phật thì mới cùng với linh khí của Đức Thánh Trần kết hợp thì mới hóa giải được bùa phép nguy hiểm đã bị yểm đảo của giặc phương Bắc", trong khi Đức Thánh Trần cũng là nhà Phật?

Vô cùng tù mù!

Hòn đá này là đá trấn yểm hay hòn đá mê tín dị đoan? Phải gọi cho đúng tên chứ không thể gọi là hòn đá lạ được. Cũng như năm 2010, người ta tổ chức nghi lễ đúc tim tượng cho tượng đài Thánh Gióng, có người nói tim đó là tim lạ. Người khác cãi, nói tim do người cộng sản tạo ra thì gọi đó là tim cộng sản. Chỉ có người cộng sản mới nghĩ ra chiêu độc đúc tim cho tượng, ngoài ra không có ai nghĩ ra được cái chiêu đó.

A, phải rồi. Sự tích hòn đá bắt đầu từ chủ trương của "lãnh đạo Phú Thọ” cụ thể là ông Nguyễn Hữu Điền (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) chắc chắn là một người cộng sản, đến ông thấy bùa yểm là đại tá quân đội Nguyễn Minh Thông, ông này không đảng viên sẽ không có quân hàm đại tá, tóm lại thầy phá thế yểm Nguyễn Minh Thông đích thị là một người cộng sản. Hòn đá sinh ra trong thời cộng sản được chế tạo bởi những người cộng sản. Thế thì hòn đá này cũng được gọi là hòn đá cộng sản chứ còn gì nữa.

Nếu ngại, không muốn gọi đó là hòn đá cộng sản vì cộng sản vô thần, thì nên gọi đó là hòn đá bịp bợm.

Rứa đo rứa đo.

Advertisements
Comments
  1. nhatvanguyet says:

    Khấu đầu em lạy anh: hòn đá!Bái Thạch Vi Huynh ( vần Đá)Linh khí đất trời, lạy anh là đáĐích thị chủ mưu ấy Bộ văn hóa Tôi mua anh về, mài mài cạ cạMực tàu pha sơn, bôi bôi xóa xóaHán Phạn tùm lum, chú phù đủ cả Chích chích chi chi, trào triết âu á Tôi khiêng anh lên Yểm vào đền cả. Úm ba la hồng, om ma ni phạ. Anh nay yểm ở ngôi cao, trấn tận cội nguồn đấy nhá. Quốc sự dân sinh trăm miền đủ cả. Mà xemTrấn rồi yểm xong muôn nơi tá hỏa. Nghìn năm Thăng Long hào khí ngất trời, đùng một cái dàn pháo hoa tóe lả, người chết người bị thương đủ cả, cứu hỏa cứu thương nháo nhác chạy lung tung. Muôn thủa Hồng Lam lụt lội mênh mông, sấy bốn bánh xe đường dài ngập chìm, ai mất ai trôi sông tang thương, thơ lặn thợ bơi bì bõm tìm vất vả. Nóc Đông Dương bô xít Tân Rai, bán cho ai mà họp xuống họp lên, khởi khởi công công, lở loét môi sinh đào đào phá phá. Nguồn Trà Mi thủy tai Đất Quảng, ngăn một dòng mà động trên động dưới, lở lở rung rung. Vi-na-sin chìm nghỉm bể tham quan Vi -na-lai tan tành cầu cướp phá. Chứng khoán sàn thê thảm rớt không phanh Bất động sản cỏ trùm như đắp mả. Lập huyện Tam Sa lũ Tàu chiếm Biển ĐôngCướp đất Cống Rộc quan nha dùng đạn nhả. Dân như con sâu cái kiến, luôn năm đi rồng rắn biểu tình Quan như ông hổ ông hùm, mút mùa họp chó dê cắn nhá. Doanh nghiệp bể như là bong bóng, công nhân ra đê gạt tép vơ bèo. Xã hội tan quá thể bầy đàn, cướp giật xuống đường đâm quen hiếp lạ. Cháu ngoan Bác Hồ thành thanh nữ, gả nước ngoài như chọn chó chọn trâu. Nghệ sĩ ưu tú về già tom, ăn lạc rang tựa ở tù ở vả. Bùa hỡi là bùa! Đá ơi là đá. Xoen xoét nó vừa vừa, tiền đầy túi còn nhe nanh cải mả. Ngẫm thay buôn thánh bán thần, Đảng Mác Lê khoa học khoa hành mà chúng nó làm ăn như thế hả!!!Khấu đầu em lạy anh: hòn đá.

  2. nhuphongthuhoa says:

    cha chả hay thật là hayđỉnh cao trí tuệ là đảng ta đâybọn tư bản đi bộ trên mặt trăng năm xưa năm xửamà đảng ta thỉnh bùa về thờ như thời ở lổ ăn lôngvái vái van van bác dạy ta cùng nhau tiến bộlường lường gạt gạt đảng nó cướp sạch sành sanh….Karl Marc LeNin cũng đành pótay.

  3. nhatvanguyet says:

    UBND Phú Thọ nói thẳng chưa thể dời ’hòn đá lạ’(ĐVO) – ‘Chưa thể di dời hòn đá ra khỏi khu di tích đền Hùng bởi ảnh hưởng tốt, xấu chưa được xem xét kỹ lưỡng’.Chủ thuyết lạ đẻ ra đủ thứ lạ đời, muốn dời 'hòn đá lạ' phải xin ý kiến của BCT "đỉnh cao trí tuệ" vì lo sợ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lãnh đạo của đảng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.