Archive for April 26, 2013

(kenh14.vn) – Mặc dù dành cho những lứa tuổi, địa điểm và mục đích không giống nhau nhưng điểm chung của những cuộc thi này là ý tưởng tổ chức thật không thể tưởng tượng được.

(Xem thêm: Top 10 điều tưởng như độc hại có thể cứu sống bạn) …

(more…)

Mặc Lâm ( RFA tiếng Việt / ABS04 ) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Tổng cục 2 thuộc Bộ Công an điều tra những sai phạm của một bài báo trên tờ Thanh Niên cho rằng đang có dấu hiệu “rửa vàng” trong các chính sách tạm nhập tái suất vàng. Tại sao lại xảy ra một sự việc có thể nói là rất nghiêm trọng đối với một tờ báo như vậy?

(Xem thêm: Bài báo của Thanh Niên chỉ sai về mặt kỹ thuật, về bản chất không có gì sai cả – Thị trường vàng trong nước: Vừa quản lí, vừa là nhà buôn? – Vô lý mãi cũng thành… có lý! – Có thể vỡ quỹ bảo hiểm xã hội sớm hơn dự báo – Nhiều người Hải Phòng, Hà Nội có thể mất trắng nhà đất – Những kiểu ‘đốt tiền’ mồ hôi nước mắt của dân – Xã hội đen chi phối và thâm nhập – Từ những cánh rừng hấp hối – 'Một m2 đất lúa chuyển đổi cũng phải xin Thủ tướng') …

(more…)