Archive for May 21, 2013

Nguyễn Hưng Quốc (VOA's Blog) – Phiên toà xét xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tại Long An ngày 16 tháng 5 kết thúc vào lúc 4 giờ chiều với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù; ra tù, cả hai đều bị quản chế thêm ba năm nữa. Lúc ấy, ở Úc là bảy giờ tối. Từ đó đến sáng hôm sau, Thứ Sáu 17/5, tôi nhận được cả mấy trăm bức email từ khắp nơi. Có người gửi riêng cho tôi; có người gửi chung trong các mailing list gồm nhiều người. Tất cả đều nói về một chuyện: Phương Uyên. Chỉ có một số ít trình bày dài dòng cảm nghĩ của họ; còn lại, đại đa số, chỉ chuyển các thông tin về phiên tòa mà tôi đã được đọc trên các tờ báo mạng kèm theo vài lời bình ngăn ngắn đầy phẫn nộ.

(Xem thêm: Bài thơ của Nguyễn Phương Uyên được mẹ cho công bố sau phiên xử – Trích phần điểm tin 21/5/2013 của ABS 04 những bài viết quan tâm đến Phương Uyên) …

(more…)

Ba Sàm facebook – Sách "117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung Ương phát hành, có nói tới "Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi hội nghị Véc-xây". Trong đó, ông Hồ Chí Minh đã gửi yêu sách đòi thực dân Pháp trả lại các quyền con người cho dân chúng lúc bấy giờ.

(Xem thêm: Ở Việt Nam thường xuyên có trò đánh tráo khái niệm – “Thấm đòn” khai khoáng) …

(more…)