Archive for September 8, 2013

Tội Ác Thiên Niên Kỷ

Posted: September 8, 2013 in Uncategorized
Tags: ,

(BS.Hồ-Hải) – Cách đây 2 năm, tôi viết bài Gốc rễ của suy đồi văn hóa giáo dục. Bài viết mà tôi đã đưa ra nguyên nhân của giáo dục và văn hóa Việt hôm nay sụp đổ là, có nguồn gốc từ cái Đề cương văn hóa năm 1943 của ông Trường Chinh viết ra và đảng cầm quyền sử dụng nó, để tròng vào tư duy của dân tộc một lối tư duy kiểu con ngựa được thắng yên cương, và có 2 cái che mắt 2 bên để đi theo lệnh tay xà ích, với cái gọi là định hướng tư tưởng người dân.

(Xem thêm: Công nhân làm việc đến kiệt sức, ngất xỉu – Bệnh viện “ăn gian” 15 tỉ đồng của bệnh nhân – Chủ nghĩa giáo điều trong nghiên cứu khoa học một thời) …

(more…)

Kami (RFA's Blog) – Thông thường chúng ta thường biết đến hệ thống tổ chức nhà nước theo thiết chế tam quyền phân lập, đó là sự phân chia quyền lực theo một mô hình quản lý nhà nước với mục tiêu kiềm chế quyền lực để hạn chế lạm quyền, bảo vệ tự do và công bằng pháp luật. Trong một thời gian dài, trong hình thức chính trị nghị viện thì mô hình này được áp dụng phổ biến ở hầu hết tất cả các quốc gia. Trong mô hình này, quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp được tách biệt và giao cho 3 cơ quan độc lập khác nhau thực hiện và thông qua đó để ràng buộc, kiểm tra và giám sát hoạt động lẫn nhau.

(Xem thêm Luận bàn về sự công bằng – Nút Thắt Khó Gỡ) …

(more…)