Archive for October 14, 2013

Nguyễn Văn Thạnh (QueChoa) – Nhà ái quốc vĩ đại Phan Chu Trinh đưa ra một lộ trình để canh tân một đất nước nghèo đói, nhược hèn: khai dân trí-chấn dân khí-hậu dân sinh. Công thức trên được đưa ra gần 100 năm nhưng vẫn có giá trị thời sự hiện nay. Có một thực tế-dân nào,chính phủ đó – như một qui luật, không thể khác được.

(Xem thêm: Chuyển trại tù – Hành vi cần phải lên án + Thời của dối gian? + Chưa có bằng cấp II, III vẫn tốt nghiệp đại học(?) + Vụ nổ ở nhà máy Z121: Huấn luyện tốt nên mới thiệt hại như vậy + Khoáng sản bị băm nát + Nạn cướp giật khiến TP.HCM mất khách + Tai nạn giao thông – ác mộng của người nước ngoài + Tự hào tư lệnh ngành ngân hàng được sánh tầm thế giới!) …

(more…)