Archive for October 15, 2013

Trả thù tù chính trị?

Posted: October 15, 2013 in Uncategorized
Tags:

Gia Minh (RFA) – Những tù nhân lương tâm tại Việt Nam do không chịu nhận tội từ phía Nhà nước qui kết tiếp tục chịu bao biện pháp hà khắc mà theo họ đó là sự trả thù. (Learn more Myanmar trả tự do cho tù chính trị)

(Xem thêm: Nói Dối Lì Lợm – Việt Nam sẽ đi về đâu với kinh tế trọng thương, tư bản nhà nước và xã hội thị trường) …

(more…)

Người hùng và bi kịch

Posted: October 15, 2013 in Uncategorized
Tags:

Lê Diễn Đức (RFA) – Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền tên tuổi mình với chiến thắng Điên Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ra khỏi Đông Dương, trở thành bài học quân sự của thế giới.

Những năm 50-75 của thế kỷ trước là một thời rực rỡ của một danh tướng không thông qua trường lớp quân sự nào, từ một trí thức bình dân trở thành đại tướng. Ông là biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc, bất khuất chống ngoại xâm, với kẻ thù mạnh hơn nhiều lần vẫn quyết tâm "chiến thắng bằng mọi giá".

Học giả, chính khách nước ngoài đã có những đánh giá tích cực về ông, nhưng bên cạnh cũng có những phân tích khác.

(Xem thêm: Chống lệnh Quốc tang, TP Hạ Long tổ chức Đại hội TDTT + Cựu Đại sứ VNCH nói về Tướng Giáp + Ông Võ Nguyên Giáp có phải là người Nhân, Trí, Dũng không? + Trích ABS điểm tin thứ Ba 15/10/2013 + Hẻm Buôn Chuyện (Kỳ 121): Truyền hình VTV1 phải xin lỗi! + Vài Suy Nghĩ Về Ông Giáp) …

(more…)