Archive for October 19, 2013

Học Thế Nào – xin trích một phần tài liệu của GSTS Nguyễn Thanh Liêm về giáo dục ở miền nam sau 1954. (GSTS Nguyễn Thanh Liêm nguyên là Hiệu trưởng Petrus Ký – Sài Gòn, Chánh Thanh Tra trưởng ban soạn đề thi của Bộ Giáo Dục trong những năm 1965-67, Thứ Trưởng Bô Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên, Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975).

(Xem thêm: Các trường, viện ngoài công lập ở miền nam trước 1975 – Tổng hợp + Thi cử và nền giáo dục Việt Nam dưới thời Pháp thuộc + Những quan chức CHXHCN Việt Nam “học” giỏi nhất – Học hàm danh dự: Ngoại giao, hữu nghị là chính + Dân đói thê thảm, Kim Jong Un vẫn được trao bằng tiến sỹ kinh tế) …

(more…)

Nam Nguyên (RFA) – Các chuyên gia phản ứng khá thận trọng, nếu không muốn nói là đầy hoài nghi đối với quan hệ Việt-Trung thời kỳ mới, qua Tuyên bố chung 10 điểm ngày 15/10 tại Hà Nội kết thúc chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

(Xem thêm: VN liên tục diễn tập chống bạo loạn + “Cả thế giới chỉ mỗi Việt Nam dùng chữ thu hồi đất” + Đền bù xong, bỏ mặc dân) …

(more…)