Phải Chăng Chiến Tranh Lạnh Đã Chấm Dứt (tt)

Posted: October 21, 2013 in Uncategorized
Tags:

Chu Chi Nam (DĐ XHDS) – tiếp theo …

Con người cuối cùng là con người của mô hình tổ chức này.

Tư tưởng của Fukuyama đã được Trường phái Tân Bảo thủ theo và áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Georges Bush ( con ) (2 000 – 2 004), với những người đi theo mà có thể nói bắt đầu bằng tổng thống, phó tổng thống, bộ trưởng quốc phòng, và thứ trưởng quốc phòng Paul Wolfowick, người làm ra Chiến lược Tiên hạ thủ vi cường, theo đó, vì chống khủng bố, vì lý tưởng tự do dân chủ, Hoa kỳ phải hành động mau lẹ trên thế giới, ngay cả hành động một mình, đã đưa đến việc đổ bổ vào A phú Hãn và đánh Irak. Ông Bush đã tuyên bố « Kẻ nào không là bạn ta, thì là kẻ thù của ta ».

Tuy nhiêm qua kinh nghiệm, ngay chính Fukuyama cũng nhận thấy về tự do dân chủ, phải thực hiện từng bước một và phải để ý đến hoàn cảnh địa lý, lịch sử, tâm lý của từng dân tộc một.

Từ đó nghĩ rằng giới lãnh đạo Hoa kỳ từ bỏ lý tưởng cao đẹp của mình là đi truyền bá mô hình tổ chức nhân xã của Hoa Kỳ trên thế giới, thì không đúng. Với Đảng Dân chủ, đặc biệt với Obama, việc thực hiện này diễn ra dưới hình thức chính trị, kinh tế nhiều hơn.

Giới lãnh đạo và trí thức Hoa kỳ, họ không nói ra, nhưng họ luôn nghĩ rằng cuộc chiến giữa 2 mô hình tổ chức này vẫn tiếp diễn, vì nhiều lý do : Lý do thứ nhất là họ không bao giờ từ bỏ mô hình tổ chức nhân xã của họ, vì họ biết rằng, qua lịch sử đã chứng minh, không những nó giúp họ làm cho đất nước phát triển hài hòa, giúp cho một quốc gia mang nhiều chủng tộc, màu da khác nhau, nhưng vẫn có thể đoàn kết, để thăng tiến. Lý do thứ nhì là chừng nào còn độc tài, dưới hình thức này hay hình thức khác, độc tài cộng sản hay độc tài phát xít, quân phiệt, thì vẫn có sự kình chống giữ 2 mô hình này. Và lý do thứ ba đó là thực tế hiển nhiên, những người, những nhà lãnh đạo theo mô hình tổ chức nhân xã độc tài và kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, miệng rao rác sự ưu việt của mô hình này, nhưng thực tế là hoàn toàn làm trái lại, bằng cớ mà giới lãnh đạo và trí thức Hoa kỳ họ biết rất rõ, đó là hàng năm số tiền các đại gia, con ông cháu cha, người trong Trung ương đảng và Bộ chính trị gửi sang Hoa kỳ càng ngày càng tăng. Việc này đúng với Trung cộng và Việt Nam : số con em các ông lớn muốn sang Hoa Kỳ du học, đã ghi tên là gần 200 000 người, hiện đang du học là 50 000, đó là Trung Cộng. Việt nam thì số con em, con ông cháu cha, những đại gia là gần 50 000 người ghi tên, hiện là 15 000 người đang du học. Nếu họ nghĩ rằng mô hình tổ chức nhân xã của họ tốt đẹp, thì tại sao chính họ, con cháu họ lại bỏ nước ra đi. Vào năm 2012, theo một cuộc thăm dò « chui » của tờ Hoàn cầu thời báo, thì 63% dân số Trung cộng mong muốn thể chế dân chủ như kiểu tây phương ở xứ họ. Cũng trong năm này, trước khi thăm viếng một số nước Đông Nam Á, để xác nhận lập trường Hoa Kỳ sẽ trở lại Châu Á Thái bình dương, bà Ngoại trưởng Hilary Clinton có tuyên bố: « Trung cộng sẽ sụp đổ. Họ đang lo lắng và họ định ngăn chặn lịch sử. Đó là việc làm vô ích, họ không thể làm được điều đó. Nhưng họ đang cố duy trì, kìm hãm càng lâu như có thể… Họ đang làm trò cười. »

Cuộc tranh hùng Mỹ Trung, ai sẽ thắng ai?

Chúng ta không cần lý luận dài dòng, tìm lý do sâu xa, chúng ta chỉ cần dùng một hình ảnh dễ hiểu, đó là chúng ta có thể so sánh một chế độ như một cái cây, những người lãnh đạo và con cháu là những người đứng dưới gốc cây, hưởng bóng mát của nó; nhưng thay vì mang đất ở ngoài vun vào gốc cây, lại đào đất ở gốc cây thảy ra ngoài, bằng cách gửi tiền, cho con cháu ra học nước ngoài rồi không về, thì sớm muộn cái cây sẽ trốc gốc. Vì vậy chế độ Trung cộng và Việt Nam, hay nói khác đi mô hình tổ chức nhân xã độc tài, độc khuynh, độc đảng, với nền kinh tế mâu thuẫn, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sẽ sớm ngày sụp đổ. Sụp đổ không vì ai đánh mà chính là người của chế độ, con cháu của chế độ.

Nói như ông Lê xuân Tá, cựu Phó Chủ tịch Ủy Ban khoa học và Kỹ thuật Đảng Cộng sản Việt nam, sau đó bỏ đảng, vào những năm 90:

« Sự ngu dốt và sự thấp hèn, tự nó không đáng trách và không làm nên tội ác. Nhưng sự ngu dốt và thấp hèn mà được được trao quyền lực và được cấy vào vi trùng ghen tỵ, thì nó trở thành quỷ nhập tràng. Và con quỷ này, nó ý thức rất sớm và rất rõ rằng cái đe dọa quyền và lợi của nó chính là sự hiểu biết, văn hóa và văn minh. Nên nó đã đánh những thứ này một cách tàn bạo, vô nhân đạo và không thương tiếc. Cách mạng Hồng vệ binh ở bên Tàu là thế, vụ Nhân văn Giai phẩm ở Việt Nam là vậy ». « Tuy nhiên vì nó là ngu dốt và thấp hèn, nên những thứ này lâu ngày đã trở thành sỏi thận, sỏi mật, sơ gan, cổ chướng, trong lục phủ ngũ tạng của chế độ, làm cho chế độ này không ai đánh mà tự chết ». (1)

Câu trên cũng chỉ đúng một phần, vì nhìn vào lịch sử nhân lọai, những chế độ, triều đại sụp đổ là tự mình làm mình sụp đổ trước, rồi cũng phải có sức mạnh bên ngoài làm sụp đổ sau. Như đế quốc cộng sản Liên sô gần đây, tự mình làm yếu mình trước, vì đi theo triết lý Mác Lê, phản tự nhiên, phản kinh tế, lại đua đòi chạy đua vũ trang, đòi thắng tư bản, sau đó Hoa kỳ mới tiếp tay làm sụp đổ.

Ngày hôm nay, Trung cộng và Việt Nam, vẫn còn giữ căn bẳn triết lý Mác Lê, như hiến pháp của 2 nước này qui định, chỉ thêm « kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa » là một nghịch lý, đi theo chủ nghĩa tư bản một cách rừng rú, không luật lệ, làm hàng giả, sao chép trái phép, cạnh tranh bất chính, thêm vào đó, một số dân, trí thức và lãnh đạo vẫn đi theo duy vật chủ nghĩa, ở chỗ thấp hèn nhất, không coi trong trọng đạo đức, giá trị tinh thần, đưa đến chỗ làm bất cứ chuyện gì, kể cả bán nước, đầu độc nhân dân, để có « vật chất », có tiền, « Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng. Quan trọng là nó bắt chuột » . Chính vì vậy mà xã hội Trung cộng và Việt Nam xuống cấp trầm trọng về giá trị tinh thần. Đó là lý do nội tại, tự mình làm mình yếu trước. Yếu đây không chỉ có nghĩa là yếu về kinh tế, mà yếu về đủ mọi mặt.

Lý do ngoại tại, đó là một sức mạnh bên ngoài tới làm sụp đổ sau. Đây chỉ có thể là Hoa kỳ, vì tự nguyên tắc hai mô hình tổ chức xã hội, một bên là dân chủ tự do, kinh tế thị trường, bên kia là độc khuynh, độc đảng, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bản chất đã kình chống nhau. Chúng ta có thể nói đây là Chiến tranh Lạnh, dưới một dạng khác.

Nói như vậy, không có nghĩa là những người dân Trung cộng và Việt Nam, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền khoanh tay ngồi chờ. Hãy cố gắng đấu tranh mạnh hơn, để thúc đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa cho quê hương, để bắt kịp đà tiến bộ của nhân loại là đa khuynh, đa đảng, tôn trọng dân chủ, tôn trọng nhân quyền.

Chu Chi Nam Paris ngày 17/10/2013

(1) Xin xem thêm những bài về Marx, Việt Nam và Trung cộng, trên: http://perso.orange.fr/chuchinam/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.