Archive for October 23, 2013

Danh gia hay tổ quỷ

Posted: October 23, 2013 in Uncategorized
Tags:

Minh Diện (Quechoa) Theo blog Bùi Văn Bồng – Một người hàng xóm chỉ ngôi nhà bốn tầng trên đường Nguyên Hồng, nói với tôi: "Nhà Dương Chí Dũng đấy. Trước ngày nào cũng tấp nập khách khứa ra vào, toàn xe hơi bóng lọng. Đêm nào đèn cũng sáng rực cả bốn tầng. Bây giờ suốt ngày cửa đóng im ỉm, ban đêm chỉ le lói ánh đèn vàng và thấp thoáng một bóng người như bóng ma!" Cái bóng thấp thoáng như bóng ma ấy chính là cùa Pham Thị Mai Phương, vợ Dương Chí Dũng.

(Xem thêm: Toàn cảnh vụ Dương Chí Dũng và những dấu hỏi – Tham nhũng 9.260 tỉ, 51.000 lượng vàng, người nghèo cõng 432 loại phí – Thanh tra Chính phủ: Phát hiện tham nhũng cấp thôn, bản – Vẽ biếm họa chống tham nhũng phải giống “người thật, việc thật”) …

(more…)