Archive for November 14, 2013

Huyền Trang VRNs (14.11.2013) – Sài Gòn – Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ (UNHRC) khu vực Á Châu, cho nhiệm kỳ 2014 – 2016, vào ngày 12.11.2013. Việt Nam có số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số các nước được bầu kỳ này.

(Xem thêm: Quốc tế phản ứng về việc Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ + Trích ABS điểm tin thứ Năm 14/11/2013) …

(more…)

Thiện Tùng (BVN) – Vừa chiếm được quyền lãnh đạo Nhà nước và Xã hội, Đảng CSVN ra oai đưa ngay cụm từ ý thức hệ vào tên nước rồi khẳng định bước đi và đích đến – đi từ Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) để đến đích Cộng sản Chủ nghĩa (CSCN).

(Xem thêm: Anh hùng Nguyễn Văn Bé !? + Chênh lệch mức đầu tư gần 1 tỉ đồng ở một công trình nước sạch cấp thôn + Kinh tế VN mùa thu 2013: những mảng sáng tối) …

(more…)