Archive for November 21, 2013

Người Buôn Gió Tinh hoa khế ước

(Xem thêm Hà Hiển: Bao dung cho đến bao giờ?) …

(more…)

Ðùa nhảm

Posted: November 21, 2013 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Hưng Quốc (VOA-Blog) – Trong một bài viết có nhan đề “Đại biểu Quốc hội được dặn không phát biểu về tham nhũng” đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 7 tháng 11 năm 2013, có đoạn viết: “Sáng nay 7-11, lên tiếng tại QH, đại biểu Lê Như Tiến lo ngại trước tình trạng lãnh đạo các địa phương ‘vận động’ đại biểu QH trước mỗi kỳ họp: ‘Có thể chất vấn, nói về bất cứ vấn đề gì, trừ tham nhũng ra, bởi việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng’.”

(Xem thêm: Quốc hội loài cừu + Cập nhật những phát biểu đi vào lịch sử của kỳ họp quốc hôi thứ 6 khóa 13 + Lơ… Mơ) …

(more…)