Archive for November 30, 2013

(Basam.info) – Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ 6, ngày 28-11-2013 đã thông qua và ra nghị quyết thực hiện bản Hiến pháp vẫn giữ nội dung cơ bản của thể chế chính trị như Hiến pháp 1992, mặc dù đã nhận được yêu cầu của nhiều người nặng lòng vì nước đòi dừng việc thông qua Hiến pháp sửa đổi, trả quyền hiến định cho nhân dân. Quốc hội khóa XIII đã thông qua một bản hiến pháp thể chế hóa cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), coi thường nguyện vọng của đông đảo nhân dân muốn xây dựng một hiến pháp làm nền tảng cho một chế độ dân chủ với nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân và vì dân. Như vậy, Quốc hội khóa XIII đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc; hiến pháp này không thật sự là hiến pháp của nhân dân và người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình.

(Xem thêm: Hiến pháp hay Đảng pháp? + Lời Tạm Biệt – Cùng Viết Hiến Pháp + Luật sư Trần Thanh Hiệp: Việt Nam không có hiến pháp – Chỉ có cương lĩnh của đảng + Hỗ trợ tự do báo chí ở Việt Nam + LS Nguyễn Văn Đài bị cản trở gặp đại diện ngoại giao Pháp, nhà báo Phạm Chí Dũng bị câu lưu + Một nét vẽ cong, cả trăm nhà dân bị xoá sổ)

THD: – Bất ngờ: Vừa "quan hệ" xong, gái bán dâm… sinh con ngay trước mặt khách chơi (DV 28-11-13) — Không bất ngờ: 97,59% ấn nút thông qua Hiến pháp (VNN 28-11-13) …

(more…)

Advertisements