Archive for December 24, 2013

(RFA) – Vào những tháng cuối năm DL 2013, nhất là trong tháng 12, đã xảy ra những hình ảnh mà báo chí trong nước gọi là “phản cảm”, và nhà văn Văn Quang từ trong nước cô đọng thành bài tựa đề “ Đè đầu bóp cổ dân đúng nghĩa” – tức là đúng theo “nghĩa đen, không còn là nghĩa bóng” nữa !

(Xem thêm: Cẩm nang đánh dân của công an + Xin các " nhà lý luận" đừng nói về cái " chủ nghĩa nửa dơi nửa chuột" mãi nữa + Chiếc giường và tấm bảng + Time: 10 sự kiện quốc tế nổi bật nhất 2013) …

(more…)