Archive for February 21, 2014

Nguyễn Hưng Quốc (VOA) –  Nếu mâu thuẫn chính xuyên suốt gần như toàn bộ thế kỷ 20 vừa qua là mâu thuẫn ý thức hệ mà hình ảnh tiêu biểu nhất là cuộc Chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản chủ nghĩa – đứng đầu là Mỹ – và khối xã hội chủ nghĩa – đứng đầu là Liên Xô – với hai điểm nóng bùng nổ ở Triều Tiên trong ba năm 1950-53 và ở Việt Nam trong hai mươi năm 1954-1975 thì mâu thuẫn chính trong thế kỷ 21 này là gì?

Xem thêm bài tiếp theo: Việt Nam giữa ý thức hệ và chủ nghĩa quốc gia (more…)

Lê Nguyễn Duy Hậu (NQL: Mình đưa bài này lên vì có phản biện của nhà báo Nguyễn Vạn Phú, đăng dưới bài này) Theo VNN 

Xem thêm: Suy nghĩ về cái chết tướng Ngọ + Đầu năm Ngựa, ai làm thịt Ngọ?   (more…)