Kỳ II: Trần Trọng Kim, chính khách bất đắc dĩ?

Posted: March 4, 2014 in Uncategorized

Nhận thức là một quá trình...

Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký (Kỳ II):
Trần Trọng Kim, chính khách bất đắc dĩ?

Trần Văn Chánh (Dân Luận) Theo  báo Tia Sáng – Chỉ một năm sau khi về hưu (1943), thời cuộc bắt đầu đưa đẩy chuyển ông sang một hướng rẽ đầy phong ba bão táp mà bình sinh có lẽ ông chưa bao giờ kịp nghĩ tới.

View original post 11,241 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.