Archive for March 9, 2014

Lê Trường (Quechoa) Theo Người lao động – Hơn 3.290 ha đất được cấp hoặc cho thuê sai quy định bị phát hiện qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2013. Số diện tích đất này đã bị kiến nghị thu hồi.

Xem thêm: Doanh nghiệp đau đầu với số liệu thống kê ‘ảo’ + Vụ “nhân bản” xét nghiệm: Hầu hết các bị cáo đều được hưởng án treo + Sẽ có máy soi thực phẩm bẩn, nhưng chưa biết bao giờ (more…)

Đông Tây Nam Nữ

Posted: March 9, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Phạm Thị Hoài (Quechoa) Theo pro&contra – Viết cho Ngày Phụ nữ  (more…)

Thanh Gia  (DĐ XHDS) – Ý kiến phản biện tác giả HỒNG HẢI – Báo QĐND

Xem thêm: 40 năm vụ thảm sát Cai Lậy (more…)