Archive for March 10, 2014

Trần Hoàng Blog

Nhớ lại năm 2008, nào là:

-“Khai thác Bô Xit ở Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng ta và Bộ Chính Trị…”

– Khai thác bô xít ở Tây Nguyên là chủ trương của Đảng

– BBCVietnamese.com | Việt Nam | ‘Khai thác bauxite là chủ 

– “Từ năm 2001, trong Ðại hội IX, dự án này đã được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua:[4] “Chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến bauxite là chủ trương nhất quán từ Ðại hội IX và Ðại hội X của Ðảng đến nay”.[5]Ngày 1 tháng 11 năm 2007Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 167 phê duyệt quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít từ giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025″. (Nguồn)

*

View original post 1,536 more words

Kỳ Duyên (Dân Luận) Theo blog Kim Dung – Cơ chế tù mù cũng lắc đầu quầy quậy: Không phải tôi. Minh bạch công khai hay tù mù là do con người hết. Tôi cũng chỉ là “nạn nhân” của con người mà thôi!

Xem thêm: Vụ bị đánh vì nghi trộm 2,5 triệu đồng + Bầu cử Bắc Triều Tiên: Lựa chọn trong ứng cử viên độc nhất + Một sự so sánh nhẹ

[:-/]Phát ngôn bừa bãi: Cầu sập do người đi nhanh! Dân Việt (Danlambao) – Lạy Trời! Lạy Phật! Lạy Ông Bà Tổ Tiên! Con thật thảng thốt vì lần đầu tiên trong đời gần bảy mươi năm sống, con mới nghe được câu nói như vậy, từ một kẻ ít nhiều cũng có đi học, có chữ nghĩa, có trí khôn (nên mới làm tới chức vị nọ kia, và cưỡi được đầu dân)!  (more…)